¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

Sol·liciti’ns un pressupost de rètols i vinils sense cap tipus de compromís.

 Sistemes de Senyalització i Orientació

La senyalització d’una superfície pública es converteix en un repte quan es volen unir factors d’utilitat, durabilitat, estètics i econòmics. La solució és disposar de diferents sistemes de senyalització entre els quals triar, i utilitzar el més adequat per a cada cas. Truqui’ns perquè puguem assessorar fins a trobar el format de directori, plaques, etc. que més li convingui.

Què s’ha de cuidar

La absència de cap senyalització crea problemes en llocs públics. Els rètols amb problemes de claredat o visibilitat -grandària de lletra inadequat, per exemple – es llegeixen malament a distància. Altres contenen missatges ambigus, inexactes o poc familiars; moltes vegades, s’amaguen darrere d’obstacles o estan mal situats, o fins i tot es realitzen en materials reflectius que dificulten la seva lectura. Com a conseqüència d’aquests errors, la gent no els llegeix, i es limita a preguntar pel punt al qual voleu arribar.

Els sistemes

Vista Systems, Alusign, SignKit, Snap … són sistemes de senyalització modulars, escalables i de provada fiabilitat guanyada durant els seus molts anys de presència al mercat. Consulti el nostre catàleg per veure les característiques de cada un.

Plaques Emergència

Una necessitat en els centres públics, la necessitat de senyalització de seguretat i emergència sorgeix per a l’empresari quan, davant la impossibilitat d’eliminar o reduir suficientment el risc aplicant mesures de prevenció o de control, mitjançant mesures tècniques o organitzatives de protecció i després d’haver format i informat degudament als treballadors, ha d’advertir als que estiguin exposats de l’existència del risc i ha d’orientar o guiar-los sobre pautes de comportament a seguir davant de cada situació de risc (obligant, prohibint, informant ..), així com facilitar als mateixos la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. La senyalització de seguretat s’ha de fer d’acord amb l’aplicació del Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

SUBIR